KIRSI TEERIKORPI

Hienoa, että olet päätynyt sivustolleni!

 

Haluan tarjota monipuolista osaamistani sinulle, joten kerron vähän taustastani – miksi olen täällä, tässä ja nyt. Olen ollut kiinnostunut psykologiasta, ihmisyydestä ja erilaisista vuorovaikutussuhteista, niin yksityis- kuin työelämässä. Jostakin syystä, juuri elämän kirjo, moninaisuus ja meitä koettelevat haasteet ovat saaneet usein huomioni heräämään ja samalla tarkkailemaan ihmisyyttä myös pintaa syvemmältä. Sinne, pintaa syvemmälle olen parhaillani tekemässä matkaa kouluttautumalla integratiiviseksi yksilöpsykoterapeutiksi Oulun yliopistossa. Aikaisempia koulutuksia minulla on sosiaalipsykologin (YTM) sekä kätilön (AMK) koulutus.

 

Sosiaalipsykologina minulla on ihmisen mieleen ja mielenterveyteen liittyvää yhteiskunnallista, ryhmien ja yksilöiden välistä vuorovaikutusdynamiikan erityisosaamista. Tätä osaamista olen voinut hyödyntää jo tehdessäni töitä rekrytoinnin, henkilöarvioinnin ja -kehittämisen parissa, mutta nyt vastaanotollani tätä näkökulmien rikkautta on mahdollista tarjota omien terapia-asiakkaideni käyttöön. 

Minulla on vankka kokemus työskentelystä synnytysten hoidon ja myös niihin liittyvien erilaisten kriisien parissa, tätä kautta kehollisuus ja traumat ovat tulleet minulle työssäni yhä näkyvämmäksi. Synnytyssalityön lisäksi olen pitänyt synnytyspelkovastaanottoa raskaana oleville ja heidän kumppaneilleen. Ammattikorkeakoulun käyneenä kätilönä olen seksuaali- ja lisääntymisterveyden asiantuntija, jota osaamista tarvitsen myös nykyisessä vastaanottotyössäni. Psyykkisen hyvinvoinnin yhteys seksuaalisuuteen, parisuhteeseen, raskauteen ja synnytykseen sekä kiintymyssuhteiden syntymiseen, ovat minulle rakkaita aiheita. Tästä syystä pidän tärkeänä, että voin tarjota asiakkaille myös kätilön vastaanottoa.

 

Pidän tärkeänä huomioida työssäni kehollisen kokemisen yhdistämisen tunteisiin ja ajatteluun. Psykoterapeuttikoulutuksen ohessa, lisäkouluttaudun traumojen hoitoon ja kehollisiin menetelmiin. Näistä esimerkkeinä parhaillaan meneillään oleva TRE® -ohjaajakoulutus (Tension, Stress & Trauma Release Exercise), jonka jälkeen tarjoan myös sitä osana palveluitani.

 

Mielestäni ihmisen kokonaisvaltainen kuuleminen ja arvostava kohtaaminen ovat tärkeimmät edellytykset terapeuttiselle näkökulmien avartamiselle ja luottamuksellisen yhteistyösuhteen syntymiselle. Keskustelukumppanina olen empaattinen ja kuunteleva, mutta aktiivisesti keskusteluun osallistuva. Uskon terapiasuhteen rakentuvan tasa-arvoisessa vuorovaikutuksessa, jolloin yhdenvertaisuus, avoimuus ja luottamus ovat työskentelyni kulmakivet.

 

Ihmettelevä ja yhdessä tutkiva asenne johtaa tavoitteista tuloksiin, integratiivisen psykoterapian hengessä – tietenkin!