Piece Of Me

KIRSI TEERIKORPI - Sosiaalipsykologi YTM - Kätilö AMK - psykoterapeuttikoulutuksessa

Olen kiinnostunut laaja-alaisesti ihmisyydestä ja erilaisista vuorovaikutussuhteista. Elämän kirjo – kaikkine haasteineen – herättää kiinnostukseni tutkia aihetta syvällisemmin. Mielestäni ihmisen kokonaisvaltainen kuuleminen ja kohtaaminen ovat edellytyksinä tälle näkökulmien avartamiselle. 

Erityisosaamistani ovat seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvät aiheet kuten vanhemmuus, raskaus, synnytys ja synnytyspelot. Minulla on vankka kokemus työskentelystä synnytysten hoidon ja myös niihin liittyvien erilaisten kriisien parissa. Synnytyssalityön lisäksi olen kohdannut synnytyspelkoisia äitejä ja vanhempia synnytyspelkovastaanotolla.

Keskustelukumppanina olen empaattinen ja kuunteleva, mutta aktiivisesti keskusteluun osallistuva. Uskon terapiasuhteen rakentuvan tasa-arvoiseen vuorovaikutukseen ja yhdenvertaisuuteen.

Lue taustastani lisää Minduu -sivuston profiilista.

Kirsi Teerikorpi