KIRSI TEERIKORPI

Olen Piece Of Mind -yrityksen poikkitieteellinen ja -taiteellinen sielu, koulutukseltani sosiaalipsykologi ja kätilö. Olen kiinnostunut yhteiskunnan eri ilmiöistä ja ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta, niin yksityis- kuin työelämässä. Elämän kirjo, ihmisten moninaisuus ja meitä koettelevat haasteet ovat saaneet huomioni ja johdattaneet minut tarkkailemaan ihmisyyttä pikkuhiljaa pintaa syvemmälle. Yrittäjyys tuli kylkiäisenä, kun aloin kätilötyöni ohessa opiskelemaan integratiiviseksi yksilöpsykoterapeutiksi Oulun yliopistossa. 

Sosiaalipsykologina minulla on ihmisen mieleen ja mielenterveyteen liittyvää yhteiskunnallista, ryhmien ja yksilöiden välistä vuorovaikutusdynamiikan erityisosaamista. Minulla on myös psykologian ja yrityksen hallinnon aineopinnot suoritettuna, jonka perusteella aloitin työurani ensin rekrytoinnin, henkilöstöarvioinnin ja -kehittämisen parissa, mutta nyt vastaanotollani tätä näkökulmien rikkautta on mahdollista tarjota omien terapia-asiakkaiden hyväksi. 

Pidempiaikainen työkokemus on kertynyt työskentelystä synnytysten ja riskiraskauksien hoidon parissa. Tällaiseen kätilön työnkuvaan on liittynyt normaalia enemmän myös traumojen ja kriisien parissa työskentelyä. Synnytyssalityön lisäksi olen pitänyt mm. synnytyspelkovastaanottoa raskaana oleville ja heidän kumppaneille.

Olen kätilönä (AMK) saanut koulutuksen kokonaisvaltaiseen seksuaali- ja lisääntymisterveyden asiantuntijuuteen, jota hyödynnän vastaanottotyössä. Mielen hyvinvoinnin yhteys seksuaalisuuteen, parisuhteeseen, raskauteen ja synnytykseen sekä kiintymyssuhteiden syntymiseen, ovat minulle rakkaita aiheita. Pidän tärkeänä, että voin tarjota asiakkaille myös kätilön vastaanottoa.

Mielestäni ihmisen kokonaisvaltainen kuuleminen ja arvostava kohtaaminen ovat tärkeimmät edellytykset terapeuttiselle näkökulmien avartamiselle ja luottamuksellisen yhteistyösuhteen syntymiselle. Keskustelukumppanina olen empaattinen ja kuunteleva, mutta aktiivisesti keskusteluun osallistuva. Uskon terapiasuhteen rakentuvan tasa-arvoisessa vuorovaikutuksessa, jolloin yhdenvertaisuus, avoimuus ja luottamus ovat työskentelyni kulmakivet.

Ihmettelevä ja yhdessä tutkiva asenne johtaa tavoitteista tuloksiin, integratiivisen psykoterapian hengessä – tietenkin!

Psykoterapeuttikoulutuksen ohessa, lisäkouluttaudun erityisesti traumojen hoitoon ja kehollisiin menetelmiin. Näistä esimerkkeinä:

  • TRE® -ohjaajakoulutus (Tension Trauma Release Exercises) sertifiointi 18.4.21 (TRE-finland, Jyrki Rytilä) 2020-2021
  • Trauma kehossa ja keho trauman hoidossa” -koulutus (Marko Punkanen, Fleixo) 2021
  • Seksuaalista väkivaltaa kokeneen asiakkaan kohtaaminen ja kriisiauttaminen (Raiskauskriisikeskus Tukinainen) 2021
  • The Wisdom Of Trauma, 4 days retreat (Dr. Gabor Mate) 2021
  • Traumapsykoterapian perusteet (Soili Poijula) 2020
  • Kulttuuri ja taide toipumisen tukena (Nina Tuittu, MTKL) 2020
  • sekä lukuisat muut yksittäiset koulutus- ja kurssipäivät. 

Ihmettelevä ja yhdessä tutkiva asenne johtaa tavoitteista tuloksiin, integratiivisen psykoterapian hengessä – tietenkin!