Piece Of Me

KIRSI TEERIKORPI - Sosiaalipsykologi YTM - Kätilö AMK - psykoterapeuttikoulutuksessa

Olen kiinnostunut laaja-alaisesti ihmisyydestä ja erilaisista vuorovaikutussuhteista niin yksityis- kuin työelämän alueilla. Elämän kirjo – kaikkine haasteineen – herättää kiinnostukseni tutkia aiheita myös syvällisemmin. Sosiaalipsykologina minulla on siihen yhteiskunnallista ja vuorovaikutusdynamiikan erityisosaamista. Mielestäni ihmisen kokonaisvaltainen kuuleminen ja arvostava kohtaaminen ovat edellytyksinä tälle terapeuttiselle näkökulmien avartamiselle. Ihmettelevä ja yhdessä tutkiva asenne vie meitä tehokkaimmin kohti tavoitteitasi.

Erityisosaamistani ovat sosiaalipsykologisen näkökulman lisäksi seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvä osaaminen, kuten vanhemmuus, raskaus, synnytys, synnytyspelot ja synnytyksen jälkeinen masennus. Minulla on vankka kokemus työskentelystä synnytysten hoidon ja myös niihin liittyvien erilaisten kriisien parissa. Synnytyssalityön lisäksi olen kohdannut synnytyspelkoisia äitejä ja vanhempia synnytyspelkovastaanotolla. Olen kiinnostunut erityisesti traumojen hoidosta ja kehollisista menetelmistä.

Keskustelukumppanina olen empaattinen ja kuunteleva, mutta aktiivisesti keskusteluun osallistuva. Uskon terapiasuhteen rakentuvan tasa-arvoiseen vuorovaikutukseen. Yhdenvertaisuus, avoimuus ja luottamus ovat terapeuttisen työskentelyni perustavaa laatua olevat arvot.

Lue taustastani lisää Minduu -sivuston profiilista.

Kirsi Teerikorpi