NETTITERAPIAA KOTISOHVALTA?

TARVITSETKO KESKUSTELUAPUA, MUTTA ET SYYSTÄ TAI TOISESTA PÄÄSE VASTAANOTOLLE?

Olen käytettävissäsi, myös nettiyhteyden kautta.

Sain Instagram seuraajiltani mainioita kysymyksiä videovälitteiseen terapiaan liittyen, postattuani siellä aiheesta. Nykyaikaista tai ei, nettiterapian käytön mahdollisuus on nyt sangen ajankohtainen etu asiakkaitani ajatellen. Instagramissa käydyn ajatustenvaihdon jälkeen jäin miettimään videovälitteisen terapiamenetelmän vaikuttavuutta verrattuna kasvotusten tapahtuvaan psykoterapeuttiseen hoitoon. Kotimaista laajempaa tutkimustietoa löytyy vielä vähän, mutta kokemustietoa on ehtinyt kertyä enemmän. On ymmärrettävää, että virtuaalinen hoito ja ohjaus tulee tulevaisuudessa lisääntymään hoidon saavutettavuuden, riittävyyden ja kustannustehokkuuden paineissa. Nettipohjaisten hoitomuotojen yleistyessä, sen vaikuttavuudesta tulee olla tieteellisestä näyttöä.

Nettipohjaiseen mielenterveyden hoitoon liittyen luin Stenberg ym. (2016) tiedeartikkelin Suomen Lääkärilehdestä (35/2016). Siinä avattiin lukijoille Backhausin ym. (2012) tutkimuskatsausta, jossa oli käyty läpi 1996–2010 välillä julkaistuja nettiterapian vaikuttavuuteen liittyviä tutkimuksia yhteensä 65 kappaletta. Tutkimusten perusteella videovälitteiset hoidot oli todettu olevan käyttökelpoisia ja vaikuttavia hoitomenetelmiä myös psykoterapiahoidon toteuttamisessa. Tutkimusten mukaan hoitoon oli oltu tyytyväisiä. Terapiasuhteen oli katsottu muotoutuvan yhtä hyväksi kuin kasvokkain tavatessa, eikä terapiasuhteen laatu tai vaikuttavuus olleet poikenneet tavanomaisesta toteuttamistavasta.  Masennuksen ja ahdistuksen Käypähoito -suosituksiin nämä menetelmät ovat siirtymässä. Esimerkiksi HUS käyttää laajasti erilaisia videovälitteisiä palveluita sekä virtuaalipohjaisia opastus ja itsehoitoon tarkoitettuja omahoitopolkuja myös mielenterveyshoidon ja psykiatrian puolella. (Stenberg ym. Suomen Lääkärilehti 35/2016 vsk 71).

Itse toivon pääseväni tapaamaan asiakkaitani enimmäkseen kasvotusten. Erilaisten kehollisten ja luovien menetelmien käyttö on itselleni luontevaa, joiden toteuttaminen on vaikeampaa tai ainakin enemmän mielikuvitusta vaativaa videovälitteisen nettiterapian kautta. Lähtökohta on, että yksilöllisistä tarpeista ja haasteista käsin lähdetään, yhdessä asiakkaan kanssa, räätälöimään juuri siihen tilanteeseen sopivaa työskentelytapaa. Itselläni on varsin hyviä kokemuksia viimeisen vuoden ajalta myös nettiterapian toteuttamisesta ja asiakkaani ovat olleet myös tyytyväisiä tähän mahdollisuuteen, joko satunnaisesti käytettynä tai kokoaikaisesti. 

 Suosittelen lämpimästi kokeilemaan myös nettiterapian toimivuutta kohdallasi, mikäli olet välimatkan tai muun syyn takia estynyt tulemaan fyysisesti vastaanotolleni.