LÖYDÄ SISÄINEN LEOPARDISI

Piece of Mind ja minä muutimme viikonloppuna uusiin ja viihtyisiin toimitiloihin. Työhuoneeni leikkimielinen teema on ”sisäisen leopardin kesyttäminen”. 

Sisustamisessa minulla oli mukana tyttäreni, jonka pettämätön visuaalinen silmä auttoi loihtimaan tilasta turvallisen ja seesteisen. Emme voineet vastustaa kiusausta käyttää pientä huumoria ja hauskanpitoa äiti-tytär -hengessä. Meillä oli oikeasti mukavaa, kiitos siitä tyttärelleni! Lopputulos on mielestäni ihana!

 

Selaillessani leopardiin liittyviä uskomuksia ja unien tulkintaa, niin leopardi nähdään usein symbolisoivan suojelevuutta (suojelee poikasiaan), feminiinistä seksuaalisuutta, voimaa, ylväyttä sekä kauneutta. Unissa leopardit tulkitaan edustavan myös vaikeuksien voittamista ja sitkeyttä. Toisaalta sanonta, ”mihin pantteri pilkuistaan pääsisi” viittaa muuttumattomuuteen tai muutosvastarintaan. Lisäksi leopardin pilkulliset kuviot ovat yksilölliset, ihan niin kuin meidän ihmisten persoonallisuudet. Tästä mielessä leopardi on hyvä metafora terapiatyöstä.

Toiminnan tai ajattelun muutoksen aikaansaaminen asiakkaan elämässä on terapeuttisen työskentelyn yksi tavoite. Haasteena on avartaa omia näkemyksiä ja uskomuksia itsestään ja ympäristöstään. Muutos voi tapahtua niin, ettei tarvitsekaan lähteä muuttamaan itseään eli metaforian tasolla leopardi saa aina olla ylpeä omista yksilöllisistä pilkuistaan.

 Yhdessä voimme löytää sisäisen muuttumattomuuden ja muutostarpeiden välisen tasapainon, joka vaatii rohkeutta ja sitkeää työtä. Yhteisenä tavoitteenamme on löytää sisäinen kauneutesi, ylväytesi, seksuaalisuutesi sekä itseäsi terveellä tavalla suojeleva sisäinen voima – sinun ”sisäinen pantterisi”.