Psykoterapeuttikoulutettavana

Koulutuksen aikainen terapiatyöskentely toteutetaan kokeneen psykoterapeutin työnohjauksessa (kouluttajatason psykoterapeutti/VET). Toteutettava terapia on kahdenkeskistä, luottamuksellista ja ehdottoman vaitiolovelvollisuuden alaista. Terveydenhuollon ammattihenkilönä minua sitoo myös muut ammattieettiset velvoitteet (Valvira). 

Mikäli olet koulutuspsykoterapia -asiakkaana, niin vastaanottokäynnit tallennetaan luvallasi video-/äänitallenteena. Tallenteita tarvitaan vain koulutuksellisista syistä ja ne ovat tarkoitettu psykoterapeuttiopiskelijan omaa työnohjausta varten. 

Koulutus tähtää psykoterapeutti -nimikkeen myöntämiseen, joka on suojattu terveydenhuollon ammattinimike (Valvira). Tämän vuoksi koulutuksen aikaisesta terapiasta ei saa Kela-korvausta eikä kirjauksia tehdä Kantaan. En voi ottaa vastaan myöskään maksusitoumuksella tulevia asiakkaita.