Psykoterapeuttikoulutettavana

Opiskelen Oulun yliopiston alaisuudessa integratiivista yksilöpsykoterapiaa (2019-2022). Koulutukseen liittyy olennaisena ja keskeisenä elementtinä koulutuksenaikaisen terapiatyön tekeminen, työnohjaus sekä oma psykoterapia.

Koulutuksen aikainen terapiatyöskentely toteutetaan kokeneen psykoterapeutin työnohjauksessa (kouluttajatason psykoterapeutti/VET). Toteutettava terapia on kahdenkeskistä, luottamuksellista ja ehdottoman vaitiolovelvollisuuden alaista. Terveydenhuollon ammattihenkilönä minua sitoo myös muut ammattieettiset velvoitteet (Valvira). 

Koulutus tähtää psykoterapeutti -nimikkeen myöntämiseen, joka on suojattu terveydenhuollon ammattinimike (Valvira). Tämän vuoksi koulutuksen aikaisesta terapiasta ei saa Kela-korvausta eikä kirjauksia tehdä Kantaan. En voi ottaa vastaan myöskään maksusitoumuksella tulevia asiakkaita.