TRE® -ohjaajakoulutuksessa osa 1

Näytä tämä julkaisu Instagramissa.

Kehollisuus sivutetaan usein puhuttaessa mielenterveydestä. Aivan kuin ajatukset ja tunteet olisivat irrallaan meidän kehoista. Keho on pitkämuistisin osa meitä ja siksi myös mielen toiminnasta puhuttaessa, ns. ”punainen lanka” lävistää nämä kaikki tasot: kehon, tunteet ja tietoisen mielen. • Kehon mekanismit pitävät meidät hengissä ja erilaisten fysiologisten säätelymekanismien avulla myös selviämään vaikeistakin paikoista. Keho luonnostaan ”hengittää ja sykkii”, mutta tarvittaessa myös sulkee sisäänsä, kannattelee tässä ja nyt sekä varastoi kaikkea elämän varrella kertynyttä. Tästä syystä ajattelen, että mielenterveydestä puhuttaessa kehollisuutta ei voi erottaa siitä. • Sain tänään mahdollisuuden olla mukana oppimassa kehollisuudesta lisää, TRE-stressinpurkuliikkeiden eli TRE® (Tension, Stress & Trauma Release Exercise) parissa. TRE-liikkeet käynnistävät kehon luonnollisen palautumismekanismin, joka purkaa kehon jännitystiloja. • Olen opiskellut ja käyttänyt työssäni kehollisia menetelmiä jo aikaisemminkin mm. rentoutusterapiaa ja trauman kehollisuutta opiskeltuani. TRE-stressinpurkuliikkeet ovat itselläni omassa käytössä, rentoutus- ja tietoisuusharjoitusten lisäksi. Ohjaaja pätevyyden myötä toivon pääseväni tarjoamaan tätä menetelmää myös asiakkailleni. Edessä on jälleen alkamassa yksi mielenkiintoinen matka! Lisätietoja halukkaille www.trefinland.fi.

Henkilön Piece Of Mind (@pieceofmind.fi) jakama julkaisu

Näytä tämä julkaisu Instagramissa.

Kehon kertomaa Vol. 2 ⬇️ TRE-menetelmän avulla purkautuvat jännitteet käynnistävät säännöllisen harjoittelun myötä prosessin, jonka tarkoitus on auttaa kohti kokonaisvaltaista tietoista läsnäoloa ja kehollista itsetuntemusta. Harjoittelussa ei pyritä analysoimaan tai älyllistämään kehon prosesseja sen enempää. Mieli tulee mukaan prosessiin kyllä, kun sille annetaan aikaa lempeästi integroitua kehossa tapahtuviin muutoksiin. ⬇️ Kuten monissa kehoterapeuttisissa menetelmissä on TRE:ssä tavoitteena eheyden, turvallisten rajojen ja yksilöllisen prosessin kunnioittaminen. Keholliset menetelmät ovat tehokkaita työkaluja terapeuttisessa työssä ja oikein käytettyinä ne ovat eheytymistä tukevia. ⬇️ Harjoittelun voimakkuus ei korvaa laatua eli suorittamisesta luopuminen, prosessiin antautuminen ja kaksoistietoisuuden säilyttäminen on tärkeää. Tämän kaiken opettelemiseen on ainakin alkuun hyvä saada ammattitaitoista ja vastuullista ohjausta. ⬇️ Ohjatut harjoitukset ovat myös tapa saada itselleen valmiudet säädellä kehotyöskentelyn voimakkuutta. Kehon liikettä ja värähtelyä harjoitusten aikana kuunnellen, tietoinen mieli pysyy tässä hetkessä, jolloin omat psyykkiset ja fyysiset rajat tulevat TRE-harjoittelun myötä myös selkeämmiksi. ⬇️ Tämän päiväisen ohjatun TRE-harjoitustunnin tunnelmia ylläolevassa piirroksessa. Piirrokset toimivat osana TRE-ohjaajakoulutukseen kuuluvaa harjoittelupäiväkirjaani. Valitsin itselleni luontevimmat tavat taltioida omaa kehomatkaani 😉🎨✍🏽 ⬇️ Otan mielelläni vastaan kommentteja tai kysymyksiä, joko tänne tai DM:n kautta. ⬇️ 🎨 @pieceofmind.fi ⬇️ #traumaandtensionreleasingexercises #tre #treohjaajakoulutus #kehonkieli #palautuminen #stressinpurkumenetelmä #luovuus #kehopäiväkirja #digitalart #procreate #pieceofmind.fi

Henkilön Piece Of Mind (@pieceofmind.fi) jakama julkaisu

Näytä tämä julkaisu Instagramissa.

Kehon kertomaa Vol. 3. * Kehollisissa menetelmissä ja niiden harjoittamisessa tapahtuu paljon tiedostamattoman mielen ulkopuolella. Keholliset tuntemukset ja kokemukset ovat irrallaan tulkinnoista. Sanat eivät alkuun riitä tai kokemukset eivät heti yhdisty tietoisen mielen tasolle. 🌱 TRE-menetelmän itsehoidollinen tarkoitus on toimia kehollisten jännitysten, stressin tai kipujen lievittäjänä. Yhtenä keinona päästä työskentelemään ilman välittömiä tulkintoja. Miten tämä TRE-menetelmän opiskelu nyt sitten liittyy integratiivisiin psykoterapeuttiopintoihini? 🌱 Psykofyysisissä psykoterapioissa integroidaan hyvin kokonaisvaltaisesti keskusteluhoitoon mm. neurobiologisia, -psykologisia ja sosiaalisia tasoja yhdistäviä kehollisia menetelmiä. Havaitun ja koetun tunteen tai kehollisen kokemuksen reflektointi auttavat asiakasta hyödyntämään koettua ja opittua omassa arkielämässään. Psykofyysisen itsetuntemuksen vahvistuminen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen dynamiikan näkyväksi saattaminen mahdollistavat kokonaisvaltaisen muutokseen tai korjaavaan kokemukseen. 🌱 Psykofyysisyyden huomioiminen ja sen hyödyntäminen on ollut minun pitkäaikainen haaveeni auttamistyössä. Kätilönä työskennellessäni, olennainen osa työtä oli psykofyysisen tuen antaminen synnyttäjille ja koko perheelle. Olen opiskellut lisäksi rentoutusmenetelmien käyttöä ja erilaisia lääkkeettömiä kivunlievitysmenetelmiä jo aikaisemmin. TRE-menetelmän äärellä olen uteliaan innokkaana oppimassa uutta tapaa lähestyä kehollisuutta. ^^ Ps. Itse pidän TRE- menetelmän ohjaajakoulutuksen harjoituspäiväkirjaa visuaalisessa muodossa (kuva tämän päiväisestä ohjatusta harjoituksesta). ^^^ Lisätietoja: trefinland.fi Lukusuositus: Lindfors, Waldekranz-Piselli & Ikonen (toim.) 2018: Keho ja mieli. Johdatus psykofyysiseen psykoterapiaan.

Henkilön Piece Of Mind (@pieceofmind.fi) jakama julkaisu